Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan

    Uncategorized

    Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan

    Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan
    #blue, #Tourism, #lago, #Central Asia, #turqoise