The alpine village of Colfosco, Val Badia / Italy

    The alpine village of Colfosco, Val Badia / Italy

    The alpine village of Colfosco, Val Badia / Italy
    #idyllic, #travel, #Tourism, #europe, #mountains