The blue lakes of Jiuzhaigou Valley, China

    The blue lakes of Jiuzhaigou Valley, China

    The blue lakes of Jiuzhaigou Valley, China
    #travel, #asia, #forest, #nature, #oriental