Xinjiang, China Thierry Bornier

    Xinjiang, China  Thierry Bornier

    Xinjiang, China Thierry Bornier
    #travel, #asia, #china, #mountains, #nature